Bieżące informacje

W dniach 9-13 września 2024 roku w Katowicach odbędzie się 9. Forum Matematyków Polskich (9.FMP). W bieżącym roku konferencja organizowana jest przez Górnośląski Oddział Polskiego Towarzystwa Matematycznego oraz Polskie Towarzystwo Matematyczne (PTM), wspólnie z Uniwersytetem Śląskim w Katowicach, Politechniką Śląską oraz Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.  Obrady będą mieć miejsce w kampusie Katowickim UŚ, na Wydziale Humanistycznym UŚ, zlokalizowanym w Katowicach przy ul. Uniwersyteckiej 4 oraz w Instytucie Matematyki Wydziału Nauk Ścisłych i Technicznych UŚ, zlokalizowanym w Katowicach przy ul. Bankowej 14.


Noclegi na czas pobytu w Katowicach każdy uczestnik konferencji rezerwuje i opłaca indywidualnie (we własnym zakresie). Informacje o sugerowanych hotelach oraz przygotowanych przez nie ofertach można znaleźć na stronie zakwaterowanie.


16.07.2024 r.

Uprzejmie informujemy, że dostępna jest już wstępna wersja ramowego programu konferencji. Bardziej szczegółową wersję programu - zawierającą układ sesji tematycznych - udostępnimy najpewniej 22 lipca. Ponadto opublikowana została lista obecnie zarejestrowanych uczestników konferencji.


9.07.2024 r.

Milo nam poinformować, iż z dniem 1.07.2024 r. 9. Forum Matematyków Polskich zostało objęte Patronatem Honorowym Prezydenta Miasta Katowice Marcina Krupy.


8.07.2024 r.

Milo nam poinformować, iż z dniem 8.07.2024 r. 9. Forum Matematyków Polskich zostało objęte Patronatem Honorowym Ministra Nauki Dariusza Wieczorka.


4.07.2024 r.

Z przyjemnością informujemy, iż z dniem 2.07.2024 r. 9. Forum Matematyków Polskich zostało objęte Honorowym Patronatem JM Rektora Politechniki Śląskiej prof. dra hab. inż. Arkadiusza Mężyka.


1.07.2024 r.

Uprzejmie informujemy, że po licznych prośbach ze strony uczestników konferencji, z dniem 1.07.2024 r. termin zgłaszania referatów został wydłużony do 15.07.2024 r. Streszczenia referatów należy przesyłać za pomocą udostępnionego w tym celu formularza. Jednocześnie przypominamy, że II tura rejestracji na konferencję potrwa do dnia 21.07.2024 r.


18.06.2024 r.

Miło nam poinformować, że 9. Forum Matematyków Polskich  zostało oficjalnie objęte Honorowym Patronatem JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, prof. dra hab. Ryszarda Koziołka (https://us.edu.pl/wspolpraca/patronaty-honorowe/udzielone-patronaty-honorowe/).


10.06.2024 r.

Uprzejmie informujemy, że dostępny jest już ramowy program otwartej sesji dydaktycznej, która odbędzie się dnia 12.09.2024 r. W ramach sesji przewidziane są warsztaty dla nauczycieli. Wzięcie udziału w drugiej części warsztatów (po wykładzie planarnym) wymaga rejestracji, która zostanie uruchomiona 15.06.2024 r. o godzinie 10:00. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie poświęconej sesji.


5.06.2024 r.

Z przyjemnością informujemy, iż z dniem 5.06.2024 r. została uruchomiona rejestracja na konferencję. Pierwsza tura rejestracji, gwarantująca najniższy próg opłaty konferencyjnej, potrwa do dnia 28.06.2024 r.Komunikaty

Poniżej zamieszczamy listę dotychczas obwieszczonych komunikatów Komitetu Organizacyjnego i Komitetu Naukowego konferencji.

Szanowni Państwo,


serdecznie dziękujemy za rejestrację na 9. Forum Matematyków Polskich, które odbędzie się w dniach 9-13 września w Katowicach. Przypominamy, że najważniejsze informacje dotyczące zbliżającej się konferencji znajdują się na stronie https://9forum-ptm.us.edu.pl/.


9. Forum Matematyków Polskich zostało objęte Patronatem Honorowym Ministra Nauki Dariusza Wieczorka, Prezydenta Miasta Katowice Marcina Krupy, JM Rektora Politechniki Śląskiej prof. dra hab. inż. Arkadiusza Mężyka oraz JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, prof. dra hab. Ryszarda Koziołka.


Na dzień dzisiejszy mamy zarejestrowanych blisko 200 osób oraz zgłoszonych ponad 100 odczytów w ramach 14 sesji specjalnych. Lista uczestników będzie wkrótce widoczna na stronie: https://9forum-ptm.us.edu.pl/uczestnicy/W czwartek 12 września dodatkowo odbędą się warsztaty dla kilkudziesięciu nauczycieli matematyki.


W załączniku przesyłamy wstępny ramowy program konferencji. Wszystkie główne wydarzenia oraz wykłady plenarne odbędą się w budynku Wydziału Humanistycznego (przy ul. Uniwersyteckiej 4) w największej auli B/1.1 im prof. A. Pawlikowskiego. Informujemy przy tym, że Google Maps błędnie pokazuje lokalizacje wejścia do budynku. Główne wejście do WH znajduję się od strony ulicy Augusta Chełkowskiego (droga wewnętrzna UŚ) i jest ono widoczne na zdjęciu umieszczonym na tej stronie: https://9forum-ptm.us.edu.pl/miejsce-obrad/.


Obiady serwowane będą w Hotelu Novotel Katowice Centrum, który oddalony jest od miejsca obrad o ok. 500 m. (do 10 minut piechotą). Jednocześnie informujemy, że wszystkie zaplanowane na środę wycieczki odbędą się i tutaj udało się uwzględnić Państwa pierwszy wybór.


Aktualnie będziemy pracować nad układem sesji tematycznych i planujemy, że pierwsza - bardziej rozbudowana wersja programu - będzie dostępna na stronie konferencji od 22 lipca br. 


Zakładamy, że odczyt w ramach sesji specjalnej (tematycznej) będzie trwał 25 minut + 5 minut na dyskusję.

Oczywiście daną sesję specjalną prowadzą jej organizatorzy. W salach będą komputery, rzutniki oraz tablice (albo tradycyjne kredowe albo innego rodzaju). Wszystkie prezentacje powinny być przygotowane w formacie PDF.


Z wyrazami szacunku,

Maciej Sablik oraz Michał Baczyński

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w 9. Forum Matematyków Polskich, które odbędzie się w dniach 9-13 września 2024 r. w Katowicach (https://9forum-ptm.us.edu.pl).


Na stronie Internetowej https://9forum-ptm.us.edu.pl/oplata-konferencyjna/ są już dostępne informacje dotyczące opłaty konferencyjnej, natomiast na stronie https://9forum-ptm.us.edu.pl/wazne-daty/ podane są najważniejsze daty dotyczące konferencji. W szczególności, biorąc pod uwagę otrzymane listy, przedłużamy termin zgłaszania tytułów i streszczeń referatów do 2 czerwca 2024 r. 28 czerwca 2024 r. Powiadomienie o akceptacji zgłoszonego referatu zostanie przesłane do 9 czerwca 2024 r. [w przypadku zgłoszeń otrzymanych do 2 czerwca lub nie później niż 5.07.2024 r. w przypadku zgłoszeń otrzymanych po tym terminie - dop. red.]. W czerwcu otworzymy też rejestrację na konferencję i udostępnimy dane bankowe związane z opłatą konferencyjną. I termin rejestracji został przedłużony do 21 czerwca 2024 r. 28 czerwca 2024 r.


W poniedziałek, 9 września 2024 r., planujemy odczyty laureatów nagród głównych PTM. W czwartek, 12 września 2024 r., m.in. będzie miała miejsce otwarta sesja dotycząca dydaktyki matematyki, na którą zostaną zaproszeni nauczyciele matematyki pracujący na Górnym Śląsku w szkołach podstawowych oraz ponadpodstawowych.


Każdy uczestnik konferencji rezerwuje i opłaca noclegi indywidualnie (we własnym zakresie). Sugerujemy jak najszybsze dokonanie rezerwacji noclegów, gdyż wrzesień jest okresem konferencyjnym. Informacje o sugerowanych obiektach noclegowych i oferowanych przez nie możliwościach rezerwacji noclegów można znaleźć na stronie https://9forum-ptm.us.edu.pl/zakwaterowanie/. W szczególności są jeszcze wolne miejsca w Domu asystenta nr 3 w Katowicach.


Z wyrazami szacunku,

Maciej Sablik

(Przewodniczący Komitetu Naukowego 9.FMP)

oraz

Michał Baczyński

(Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego 9.FMP)

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w 9. Forum Matematyków Polskich, które odbędzie się w dniach 9-13 września 2024 r. w Katowicach.


Na stronie Internetowej https://9forum-ptm.us.edu.pl/sesje-tematyczne/ są już widoczne zgłoszone i zatwierdzone sesje tematyczne. Aktualnie przyjętych jest 12 sesji tematycznych, ale jeżeli ktoś jeszcze chciałby zgłosić taką sesję specjalną, to prosimy o stosowną wiadomość na adres ptm9@us.edu.pl do 7 maja br.


Od 30 kwietnia br. uruchamiamy na stronie https://9forum-ptm.us.edu.pl/abstrakty/ zgłaszanie odczytów oraz wysyłania abstraktów. Abstrakt referatu (do 2 stron) należy zredagować w środowisku LaTeX, wykorzystując dostępny na stronie szablon pliku źródłowego. Termin zgłaszania tytułów i streszczeń referatów upływa w niedzielę 19 maja 2024 r 2 czerwca.


Po raz kolejny sugerujemy jak najszybsze dokonanie rezerwacji noclegów (szczegóły są dostępne na stronie konferencji), gdyż wrzesień jest okresem konferencyjnym.


Z wyrazami szacunku,

Maciej Sablik

(Przewodniczący Komitetu Naukowego 9.FMP)

oraz

Michał Baczyński

(Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego 9.FMP)

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w 9. Forum Matematyków Polskich, które odbędzie się w dniach 9-13 września 2024 r. w Katowicach.


Na stronie internetowej https://9forum-ptm.us.edu.pl/oplata-konferencyjna/ są już dostępne informacje dotyczące opłaty konferencyjnej, natomiast na stronie https://9forum-ptm.us.edu.pl/wazne-daty/ podane są najważniejsze daty dotyczące konferencji. W szczególności, biorąc pod uwagę otrzymane listy, przedłużamy termin zgłaszania sesji tematycznych do 17 kwietnia 2024 r., przez formularz kontaktowy dostępny na stronie https://9forum-ptm.us.edu.pl/formularz-kontaktowy lub pisząc zgłoszenie pod adres e-mail: ptm9@us.edu.pl 


Po ustaleniu ostatecznej listy sesji tematycznych, otworzymy zgłaszanie referatów, a następnie uruchomimy rejestrację uczestników na forum. 


Odczyty plenarne wygłoszą: 

 • prof. dr hab. Grzegorz Banaszak - Wydział Matematyki i Informatyki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
 • dr Mikołaj Frączyk - Centrum Zaawansowanych Badań Matematycznych, Uniwersytet Jagielloński, 
 • prof. dr hab. Piotr Krasoń - Instytut Matematyki, Uniwersytet Szczeciński,
 • prof. dr hab. Marta Tyran-Kamińska - Instytut Matematyki, Uniwersytet Śląski w Katowicach,
 • dr hab. Bartosz Walczak - Instytut Informatyki Analitycznej, Uniwersytet Jagielloński,
 • dr hab. Ewelina Zatorska - Mathematics Institute, University of Warwick.


W ramach sesji "Machine Learning" odczyty wygłoszą: 

 • dr hab. Paweł Dłotko - Centrum Dioscuri w Topologicznej Analizie Danych, Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk, 
 • prof. dr hab. Jacek Tabor - Instytut Informatyki i Matematyki Komputerowej, Uniwersytet Jagielloński.


Poniżej zamieszczamy listę osób nagrodzonych w konkursach Polskiego Towarzystwa Matematycznego za osiągnięcia naukowe w roku 2023, którzy przyjęli już zaproszenie organizatorów konferencji do wygłoszenia odczytu plenarnego w trakcie 9. FMP: 

 • prof. dr hab. Mariusz Mirek - Laureat Nagrody Głównej PTM im. Stefana Banacha, 
 • prof. dr hab. Marian Mrozek - Laureat Nagrody Głównej PTM im. Hugona Steinhausa, 
 • mgr Damian Głodkowski - Laureat Nagrody PTM dla młodych matematyków za osiągnięcia, badawcze 
 • mgr Maciej Kucharski - Laureat Nagrody PTM dla młodych matematyków za osiągnięcia badawcze.


Czekamy aktualnie na rozstrzygnięcia pozostałych konkursów, w tym International Banach Prize


W czwartek, 12 września 2024 r., m.in. będzie miała miejsce sesja otwarta dotycząca dydaktyki matematyki, na którą zostaną zaproszenie nauczyciele matematyki pracujący na Górnym Śląsku w szkołach podstawowych oraz ponadpodstawowych. 


Wkrótce poszerzymy ofertę proponowanych miejsc noclegowych o pokoje dostępne w domu asystenta UŚ. Sugerujemy jak najszybsze dokonanie rezerwacji noclegów, gdyż wrzesień jest okresem konferencyjnym. 


Z wyrazami szacunku, 

Maciej Sablik 

(Przewodniczący Komitetu Naukowego 9.FMP) 

oraz 

Michał Baczyński 

(Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego 9.FMP)

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w 9. Forum Matematyków Polskich (9.FMP), które odbędzie się w dniach 9-13 września 2024 r. w Katowicach. Konferencja organizowana jest przez Polskie Towarzystwo Matematyczne, wspólnie z Uniwersytetem Śląskim w Katowicach oraz Politechniką Śląską. Obrady będą odbywać się w kampusie Katowickim UŚ.


Szczegółowe informacje o konferencji są dostępne na stronie Internetowej https://9forum-ptm.us.edu.pl.


Wkrótce zostaną podane dalsze informacje, w tym te dotyczące opłaty konferencyjnej oraz rejestracji na konferencję.


Zachęcamy Państwa do zgłaszania sesji tematycznych do 7 kwietnia 2024 r. 7 maja 2024 r., przez formularz kontaktowy dostępny na stronie https://9forum-ptm.us.edu.pl/formularz-kontaktowy. W trakcie zgłaszania takiej sesji prosimy o wskazanie co najmniej 4 jej potencjalnych uczestników.


Już teraz sugerujemy rezerwowanie noclegu na okres konferencji, gdyż wrzesień obfituje w różne wydarzenia konferencyjne. Szczegółowe informacje dotyczące propozycji noclegów (w tym ze zniżkami) są dostępne na stronie https://9forum-ptm.us.edu.pl/zakwaterowanie.


Zapraszamy serdecznie do Katowic we wrześniu!


Z wyrazami szacunku,

Maciej Sablik

(Przewodniczący Komitetu Naukowego 9.FMP)

oraz

Michał Baczyński

(Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego 9.FMP)


O Forum

Wydarzenie organizowane jest cyklicznie przez PTM we współpracy z uczelniami wyższymi działającymi w ośrodku akademickim wybranym na miejsce obrad.


Forum Matematyków Polskich to przede wszystkim:

 • cykliczne spotkanie matematyków pracujących zarówno w Polsce jak i poza jej granicami, zajmujących się różnorodną tematyką naukową;
 • wydarzenie sprzyjające wymianie myśli oraz dyskusjom o aktualnych zadaniach matematyki współczesnej;
 • okazja do debat o problemach nurtujących środowisko matematyczne w Polsce.


W pierwszym dniu Forum zazwyczaj wręczane są nagrody PTM i międzynarodowa nagroda International Stefan Banach Prize. W kolejnych dniach wygłaszane są odczyty plenarne, a prace przebiegają w grupach tematycznych. Ponadto, zgodnie z tradycją, w ramach Forum odbywa się dzień popularyzacji matematyki. Forum w Katowicach obejmie wszystkie nurty współczesnej matematyki teoretycznej i stosowanej oraz będzie prawdopodobnie największym wydarzeniem matematycznym w Polsce w roku 2024. W ramach zjazdu zaplanowane są referaty plenarne matematyków o uznanej międzynarodowej sławie, szeroki wachlarz sesji tematycznych, panele dyskusyjne i spotkania nieformalne. Forum otwarte jest dla wszystkich osób związanych z matematyką, bez względu na obywatelstwo i miejsce pracy.