Przesyłanie abstraktów

Ostateczny termin na przesłanie abstraktu minął z dniem 15.07.2024 r. W wyjątkowych sytuacjach prosimy o kontakt z organizatorami konferencji poprzez nasz formularz kontaktowy lub adres e-mail ptm9@us.edu.pl.