Zgłoszenie uczestnictwa

Aby zgłosić swoje uczestnictwo w 9. Forum Matematyków Polskich, należy uważnie wypełnić przygotowany na tę okoliczność formularz rejestracyjny, po czym kliknąć w przycisk prześlij.


Wiadomość potwierdzająca zgłoszenie zostanie wysłana przez organizatorów konferencji pod wskazany przez Państwa adres e-mail w ciągu 48 godzin od przesłania formularza rejestracyjnego.


Po zarejestrowaniu się prosimy o uiszczenie opłaty konferencyjnej w wysokości wynikającej z tabeli zamieszczonej na tej stronie. Opłatę należy przelać na następujące konto bankowe:

Nr konta:  51 1090 0088 0000 0001 5295 8594

Bank:  Santander Bank Polska, Oddział 110 w Warszawie, ul. Zwycięzców 28, 03-938 Warszawa

Właściciel konta:  Polskie Towarzystwo Matematyczne, ul. Śniadeckich 8, 00-656 Warszawa


Tytuł przelewu winien mieć postać: 9. FMP imię i nazwisko uczestnika konferencji.


Faktura VAT zostanie przesłana pod wskazany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail w przeciągu 14 dni roboczych od momentu zaksięgowania wpłaty.


Przypominamy, że II tura rejestracji, gwarantująca II próg opłaty konferencyjnej, potrwa do dnia 21.07.2024.